Tuesday, 13 January 2009

regivärss

Meil koplis kolmi põõsast:
üks oli punane põõsas,
teine on sinine põõsas,
kolmas kuldne .
Sinisirje linnukene,
pääsukene
lendas ses punases põõsas,
lendas ses .sinises. põõsas,
hakkas kulda armastama.
Siis hakkas pesa tegema.
Tegi kuu ja tegi päikse. ,
tegi tüki taevast ,
nädaliku neljandat ta pusis,
veerandiku jaanuari kuuda.
Siis hakkas mune munema. Munes kuu ja munes kaksi,
munes tüki aega kuuda,
nädaliku neljandat kuuda,
päeva viiet kuuda.
Hakkas poegi haudumaie.
Haudus kuu ja haudus kaks ,
haudus tüki kolmat kuuda,
nädaliku veel
veerandiku pikast aastast.
Mis neist poegist saadanekse?
Üks sai päevaks peale ilma,
teine ku-uks alla ilma,
kolmas täheks taeva-aie,
neljas ilmale imeksi,
vikerkaareks veeremaie .

No comments: